TITJUR Решение на Съда (пети състав) от 7 януари 2004 г. # Наказателно производство срещу X. # Искане за преюдициално заключение: Landesgericht Eisenstadt - Австрия. # Дело C-60/02. X