Решение на Първоинстанционния съд (пети състав) от 24 ноември 2005 г. # Luigi Marcuccio срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностни лица - Иск за отмяна - Мотиви - Иск за обезщетение за вреди. # Дело T-236/02. TITJUR Marcuccio/Комисия