Întrebare scrisă E-6743/10 Seán Kelly (PPE) adresată Consiliului. Protecţia socială şi incluziunea socială