Становище на Европейския комитет на регионите – Последващи мерки във връзка с доклада на петимата председатели „Завършване на икономическия и паричен съюз“