Заключение на генералния адвокат Tizzano представено на25 май 2004 г. # Комисия на Европейските общности срещу Tetra Laval BV. # Жалба - Конкуренция - Регламент (ЕИО) № 4064/89. # Дело C-12/03 P. TITJUR Комисия/Tetra Laval