2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1737, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 1352/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Jemene 15 straipsnio 3 dalis