Valsts atbalsts – Spānija – Valsts atbalsts SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) – Iespējamais atbalsts trim Valensijas futbola klubiem – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta 2. punktu Dokuments attiecas uz EEZ