Valstybės pagalba – Ispanija – Valstybės pagalba SA. 36387 (2013/C) (ex 2013/NN) – Tariama valstybės pagalba trims Valensijos futbolo klubams – Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalį Tekstas svarbus EEE