Държавнa помощ — Испания — Държавна помощ SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) — Предполагаема помощ в полза на три футболни клуба от Валенсия — Покана за представяне на мнения съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз текст от значение за ЕИП