Telefon & Buch/СХВП TITJUR Определение на Съда (четвърти състав) от 5 февруари 2004 г. # Telefon & Buch VerlagsgmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни). # Жалба - Марка на Общността - Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело C-326/01 P.