Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7817 — OBI/bauMax Standort Steyr) (Текст от значение за ЕИП)