Kohtuasi C-12/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. märtsi 2016. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) nr 1408/71 — Artikkel 46b — Määrus (EÜ) nr 883/2004 — Artikkel 54 — Vanaduspensionid — Kattumise vältimise eeskirjad — Isikud, kes saavad vanaduspensioni siseriikliku pensioniskeemi alusel ja riigiteenistuja pensioni teise liikmesriigi pensioniskeemi alusel — Vanaduspensioni suuruse vähendamine)