Заключение на генералния адвокат Darmon представено на27 октомври 1993 г.