Наредба № 88 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства