Věc T-506/14: Usnesení Tribunálu ze dne 12. července 2016 – Grandi Navi Veloci v. Komise