Писмен въпрос E-4559/06, зададен от Sharon Bowles (ALDE) на Комисията. Levies