РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ГЕРМАНИЯ ДА ИЗМЕНИ ДВУСТРАННОТО СИ СПОРАЗУМЕНИЕ С ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ КАБОТАЖНИТЕ ПРЕВОЗИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ В ГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ НА ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ