Euroopan unionin virallinen lehti, L 336, 20. joulukuuta 2011