Заключение на генералния адвокат Lenz представено на17 март 1987 г. # Наказателно производство срещу Jacques Bodin и Ets Minguet & Thomas. # Искане за преюдициално заключение: Politierechtbank Harelbeke - Белгия. # Дело 241/86. Bodin и Minguet & Thomas TITJUR