Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9069 – Kuwait Investment Authority / North Sea Midstream Partners) (Tekstas svarbus EEE.)