Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9069 – Kuwait Investment Authority / North Sea Midstream Partners) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)