Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9069 – Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) (Text s významem pro EHP.)