Заключение на генералния адвокат Tesauro представено на8 юни 1995 г. # Bayerische Motorenwerke AG срещу ALD Auto-Leasing D GmbH. # Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия. # Дело C-70/93. TITJUR Bayerische Motorenwerke