Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 14 август 2002 г.