Решение на Съвета и Комисията от 24 октомври 2005 година за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, за отчитане на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Словашката република към Европейския съюз PROPCELEX