Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8138 — Shiseido/Dolce Gabbana’s fragrances, colour cosmetics and skincare business) (Текст от значение за ЕИП)