Решение на Общия съд (четвърти състав) от 26 февруари 2016 г.$