TITJUR Telefunken Fernseh und Rundfunk Решение на Съда (втори състав) от 7 октомври 1985 г. # Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH срещу Oberfinanzdirektion München. # Искане за преюдициално заключение: Bundesfinanzhof - Германия. # Тарифно класиране. # Дело 223/84.