TITJUR Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на9 юли 1981 г. # Amedeo Bellardi-Ricci и други срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 178/80. Bellardi-Ricci и др./Комисия