СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ И СЪВЕТА Време за решение относно финансовата рамка на Съюза за периода 2021—2027 г. Приносът на Европейската комисия за заседанието на Европейския съвет от 17-18 октомври 2019 г.