C-574/19. sz. ügy: Az Amtsgericht Hamburg (Németország) által 2019. július 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – PL kontra Lufthansa AG