Mål C-544/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Förenade kungariket) den 20 augusti 2018 – HM Revenue & Customs mot HD