Регламент (ЕО) № 1068/2005 на Комисията от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 824/2000 относно установяване на процедури за поемане на зърнените култури от интервенционните агенции и за определяне на методи за анализ за определяне качеството на зърнените култури PROPCELEX