Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1524 af 19. oktober 2020 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse typer tungt termopapir med oprindelse i Republikken Korea