Решение на Съда (пети състав) от 14 октомври 1999 г.