Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw