2014 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 931/2014, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti