Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 931/2014, 28. august 2014 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril