Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2014 ze dne 28. srpna 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny