Становище на Европейската централна банка от 14 ноември 2007 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (CON/2007/35)