Решение (ЕС) 2016/619 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 година за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)