Ansökningsomgångar och tillhörande verksamheter inom ramen för Europeiska forskningsrådets arbetsprogram 2017 som omfattas av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)