Razpisi za zbiranje predlogov in povezane dejavnosti na podlagi delovnega programa Evropskega raziskovalnega sveta za leto 2017 v okviru okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020