Zaproszenia do składania wniosków i powiązane działania przewidziane w programie pracy ERBN na rok 2017 w ramach programu ramowego „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)