Oproepen tot het indienen van voorstellen en verwante activiteiten op grond van het ERC-werkprogramma 2017 in het kader van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)