Sejħiet għal proposti u attivitajiet relatati taħt il-Programm ta’ Ħidma ERC 2017 taħt Orizzont 2020 — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)