Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus un informācija par saistītām darbībām saskaņā ar EPP 2017. gada darba programmu, uz kuru attiecas Pētniecības un inovāciju pamatprogramma “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gadam)