Kvietimas teikti paraiškas ir siūlyti su tuo susijusią veiklą pagal EMTT 2017 m. darbo programą bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) rėmuose