Pozivi za podnošenje prijedloga i povezane aktivnosti obuhvaćene radnim programom ERC-a za 2017. u okviru programa Obzor 2020. – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.)