Заключение на генералния адвокат Fennelly представено на29 октомври 1998 г.